Základná škola, ul. Pavla Mudroňa 3, Martin, Slovakia

Školská jedáleň je veľkokapacitné stravovacie zariadenie uzavretého typu s jednozmennou prevádzkou. Má projektovanú kapacitu 450 jedál – stravujú sa žiaci ZŠ Ul. Mudroňa, zamestnanci ZŠ, ZUŠ, CVČ a dôchodcovia z časti STRED.

Počas výdaja jedál je v jedálni zabezpečený pedagogický dozor, ktorý výchovne pôsobí na kultúru a estetiku stravovania v jedálni.

V školskej jedálni na základe „Rozhodnutia RŠ sa pripravujú 2 druhy hlavného jedlá a to:

  1. obed – mäsové pokrmy
  2. obed – zeleninové pokrmy, múčne pokrmy, jedlá z rýb, atď

Okrem toho školská jedáleň pripravuje aj diétne jedla: diétu bezgluténovú – bezlepkovú (porucha vstrebávania lepku v pokrmoch)

Place Categories: Školy pre celiatikov

Umiestnite svoju Recenziu

You must be Prihlásený ako K pridaniu recenzie.

Report this?

Send To Friend

Captcha Verification
captcha image

Send Enquiry

Captcha Verification
captcha image

Claim Listing

What is the claim process?

Captcha Verification
captcha image

O stránke/ About site

Mapa pre bezlepkové reštaurácie ponúka možnosť vyhľadať reštaurácie pre celiatikov, hotely, predajne, školy, podujatia a recepty.
Gluten Free Restaurants map lists gluten-free friendly restaurants, hotels, shops, schools, events and recipes for celiac.

UPOZORNENIE

Vzhľadom na povahu jednotlivých reštaurácií a z obavy zo skríženej kontaminácie, nie sme schopní zaručiť, že všetky zariadenia, ktoré sú na tejto stránke, skutočne aj pripravia jedlo bez lepku.

WARNING

Due to the nature of restaurants and cross-contamination concerns, we are unable to guarantee all menu items covered on this site are in fact gluten free.