Spotrebiteľské správanie na trhu bezlepkových potravín

Vážený respondent/Vážená respondentka, som študentkou 5. ročníka Ekonomickej univerzity v Bratislave. Dovoľujem si Vás požiadať o vyplnenie dotazníka, ktorý je súčasťou mojej diplomovej práce „Správanie spotrebiteľov na trhu bezlepkových potravín“. Cieľom dotazníka je získať informácie týkajúce sa vedy a nákupného správania spotrebiteľov, ktorí z dôvodu celiakie musia konzumovať bezlepkové potraviny.

Veľmi pekne ďakujem za účasť v prieskume.

Dotazník je anonymný!!!

Link na dotazník:

https://docs.google.com/forms/d/1arWsiwBbWE1WUvc_s9vTRSlZJEQ9qtXXOpwG0OjgzHw/viewform

 

Novinky

Vaše Komentáre

You must be Prihlásený ako K pridaniu recenzie.

O stránke/ About site

Mapa pre bezlepkové reštaurácie ponúka možnosť vyhľadať reštaurácie pre celiatikov, hotely, predajne, školy, podujatia a recepty.
Gluten Free Restaurants map lists gluten-free friendly restaurants, hotels, shops, schools, events and recipes for celiac.

UPOZORNENIE

Vzhľadom na povahu jednotlivých reštaurácií a z obavy zo skríženej kontaminácie, nie sme schopní zaručiť, že všetky zariadenia, ktoré sú na tejto stránke, skutočne aj pripravia jedlo bez lepku.

WARNING

Due to the nature of restaurants and cross-contamination concerns, we are unable to guarantee all menu items covered on this site are in fact gluten free.